O NAS - https://www.bkprecision.pl

Oficjalny przedstawiciel w Polsce
MENU
PRZYRZĄDY POMIAROWE ZASILACZE TESTERY
Przejdź do treści

O NAS

POLSKI

Firma HIK-Consulting- Autoryzowany Przedstawiciel i Serwis
Zajmujemy się dostawami specjalizowanych urządzeń i systemów pomiarowych do testów elektrycznych, elektronicznych radiowych, akustycznych i EMC dla przemysłu cywilnego i wojskowego, dla potrzeb serwisów, oraz zestawów edukacyjnych przeznaczonych dla wyższych uczelni i szkół średnich. Dostarczamy komory badawcze GTEM i komory ekranowane / bezodbiciowe, oraz wyposażenie laboratoryjne dla testów kompatybilności. W uzupełnieniu oferty znajdują się także mierniki, specjalizowane zasilacze testowe / arbitrary, oscyloskopy, generatory i inne wyposażenie laboratoriów elektronicznych, serwisowych i przemysłu. Dla laboratoriów pomiarowych i operatorów sieci komputerowych dostarczamy generatory częstotliwość wzorcowej, oraz przyrządy do diagnostyki i monitorowania sieci. Dla telekomunikacji dostarczamy testery sieci, podzespoły mikrofalowe, przyrządy dla budowy i konserwacji sieci światłowodowych i miedzianych i mierniki TV (DVB), testery stopy błędów szybkiej transmisji danych BER i systemy monitorowania jakości usług QoS, VoIP, IPTV, oraz łączy dostępowych. Współpracujemy z czołowymi producentami sprzętu o specjalnym przeznaczeniu jak: rejestratory audio i wideo, jammery (zakłócacze), rozwiązania TEMPEST, ekranowanie, absorbery elektromagnetyczne, analizatory i odbiorniki sygnałów radiowych, wykrywacze materiałów niebezpiecznych, wykrywacze obecności ludzi za ścianą i inne.
Dla naszych klientów organizujemy regularne seminaria i szkolenia dotyczące produktów, technologii i ich wykorzystania.

Uwaga: Nie prowadzimy sprzedaży konsumenckiej dla odbiorców prywatnych, prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

ENGLISH

HIK-Consulting Company - Authorized Representative and Service
We supply specialized equipment and measurement systems for electrical, electronic radio, acoustic and EMC testing for civil and military industries, for service purposes, and educational kits for universities and high schools. We provide GTEM test chambers and shielded / reflectorless chambers, as well as laboratory equipment for compatibility tests. In addition to the offer, there are also meters, specialized test power supplies / arbitrary, oscilloscopes, generators and other equipment for electronic, service and industry laboratories. For measuring laboratories and computer network operators, we provide generators of the reference frequency, as well as diagnostic and monitoring instruments for the network. For telecommunications, we provide network testers, microwave components, devices for the construction and maintenance of fiber-optic and copper networks and TV (DVB) meters, BER high-speed error rate testers and quality monitoring systems for QoS, VoIP, IPTV and access links. We work with leading producers of equipment with special purpose, such as: audio and video recorders, jammers (jammers), TEMPEST solutions, shielding, electromagnetic absorbers, radio signal analyzers and receivers, dangerous material detectors, people presence detectors behind the wall and others.
We organize regular seminars and trainings on products, technologies and their use for our clients.

Note: We do not sell consumer goods to private customers, we only sell for business entities.
Copyrights
HIK-CONSULTING
Wróć do spisu treści